Najnovšie dražby

Štvrtok na Ostrove, Dunajská Streda

56 250,00 €
16.03.2021
09.03.2021
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Dunajská Streda, Dunajská Streda

42 000,00 €
16.12.2020
04.12.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail