Najnovšie dražby

Dudince - Merovce, Krupina

59 300,00 €
30.05.2019
03.05.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Ivanka pri Nitre, Nitra

148 000,00 €
30.05.2019
02.05.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Nitra, Nitra

75 800,00 €
22.05.2019
02.05.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Šarovce, Levice

11 700,00 €
22.05.2019
02.05.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Šurany, Nové Zámky

28 600,00 €
14.05.2019
09.05.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Drahovce, Piešťany

55 600,00 €
14.05.2019
25.04.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Raková, Čadca

 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
Detail

Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto

62 600,00 €
24.04.2019
16.04.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Nižný Komárnik, Svidník

 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
Detail

Svodín, Nové Zámky

8 700,00 €
14.05.2019
30.04.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Košúty, Galanta

 • Minimálne prihodenie
Detail