Najnovšie dražby

Dudince - Merovce, Krupina

59 300,00 €
30.05.2019
16.05.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Ivanka pri Nitre, Nitra

148 000,00 €
30.05.2019
15.05.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Nitra, Nitra

75 800,00 €
22.05.2019
15.05.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Šarovce, Levice

11 700,00 €
22.05.2019
15.05.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Šurany, Nové Zámky

 • Minimálne prihodenie
Detail

Raková, Čadca

 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
Detail

Nižný Komárnik, Svidník

 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
Detail

Košúty, Galanta

 • Minimálne prihodenie
Detail