Najnovšie dražby

Dolná Krupá, Trnava

125 000,00 €
24.11.2021
05.11.2021
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Levice, Levice

2 800 000,00 €
  • Najnižšie podanie
Detail

Šoporňa, Galanta

18 000,00 €
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail