2 izb. byt Senec, Mierové nám. 7 !!!UPUSTENÉ!!! Byt

2 izbový byt Senec, Mierové nám. 7 s.č. 4, Senec

150 000,00 €

Popis predmetu

!!!!!   OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ   !!!!!

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Senec, obec: SENEC, okres: Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 6261 – čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod B33:

  1. byt č. 34, na 4.p., vchod: blok D, v polyf. obj., Mier. nám. 7, s.č. 4, postavenom na pozemku parc. č. 673
  2. podiel o veľkosti 9448/214901 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 4, postavenom na pozemku parc. č. 673,
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9448/214901 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 673, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 804m²

Podiel  1/1

 

Opis predmetu dražby:

Polyfunkčný dom súp. č. 4 je postavený na Mierovom námestie v Senci a je súčasťou pozdĺžnej okolitej zástavby okolia námestia bytovými a polyfunkčnými domami a obchodnými objektmi, je to stavba bez podpivničenia t. j. bez podzemného podlažia. Stavba má celkom 4 nadzemné podlažia jedno prízemie a tri poschodia. Vo vchode je umiestnených 8 bytov, nebytové priestory na prízemí domu sú obchodné priestory. Základy bytového domu sú betónové základové pásy s izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé konštrukcie sú murované z pálených tehloblokov, stropy sú betónové vystužené oceľou montované s rovným podhľadom, schody betónové monolitické dvoj ramenné s povrchom terazzo, strecha je valbová, krytina z betónových škridiel. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu, úplné strechy a parapety. Vonkajšie omietky sú z ušľachtilých zmesi na báze umelých látok silikátové v celej ploche stien, vnútorné úpravy povrchov sú štukovými omietkami. Dvere sú prevažne presklené plastové, okná plastové zdvojené, povrchy podláh sú terazzové a keramické. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, ochrana poistkovými automatmi, na streche je umiestnený bleskozvod, vyhotovený je rozvod studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja z rúr oceľových pozinkovaných, vnútorná kanalizácia zvislé zvody plastové, rozvod plynu je vyhotovený a tiež aj  rozvod telefónu a televízneho signálu pod omietkou. Na schodisku sú umiestnené protipožiarne hydrantové skrine s vybavením, pri vchode je vyhotovený elektronický vrátnik.

Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, povalový priestor, pavlače, schodisko.

Spoločné zariadenia domu : vodovodné , teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, vodomerná šachta, automatický telefónny vrátnik, STA, hromozvody.

 

Byt č. 34, je na 4.p.. Byt obsahuje dve obytné miestnosti, kuchyňu , kúpeľňu, vstupnú halu a chodbu. Súčasťou bytu je aj komora na prízemí domu. Byt je dvojizbový, pozostáva z dvoch izieb obývačka  o výmere 38,23 m2, izba  o výmere 16,39 m2, a príslušenstva bytu, ktorým je: vstupná hala o výmere 3,27 m2,  komora o výmere 3,99 m2, kuchyňa o výmere 17,47 m2, kúpeľňa + WC o výmere 9,85 m2,  chodba o výmere 5,28 m2 . Celková podlahovej ploche bytu bez pivnice je 90,49 m2, celková podlahová plocha bytu je 94,48 m2 plus balkón o výmere 8,48 m2.

V byte sú vnútorné omietky štukové, vnútorné obklady vo zväčšenej výmere v kuchyni a v kúpeľni, obklad nadštandardný keramický. Dvere sú drevené rámové s výplňou, povrchy podláh v obytných miestnostiach sú z veľkoplošných drevených parkiet, ostatné podlahy z keramickej dlažby, vykurovanie ústredné vlastné značkovým kotlom BUDERUS umiestneným v byte, vykurovacie telesá oceľové doskové radiátory a čiastočne podlahové, prípojky studenej a teplej vody od stúpacích potrubí z pozinkovaných rúr, prípojky kanalizácie z kuchyne, kúpeľne a z WC do zvislých zvodov plastové, ohrev teplej vody centrálny bojlerom umiestneným v byte, kuchynská linka nadštandardná s drezovým umývadlom plastovým s ovládaním sifónu, vybavenie kuchyne keramická varná doska s elektrickou teplovzdušnou programovateľnou rúrou a odsávač pár, zabudovaná chladnička , mraznička a umývačka riadu, hygienické zariadenia sú keramické dvojité umývadlo, samostatná sprcha s programovacími cyklami, plastová vaňa a splachovací záchod so zabudovanou nádržkou, bytové jadro murované, vodovodné batérie páková nerezová so sprchou 2 ks a páková nerezová 2 ks. Okná v byte sú plastové zdvojené s kovovými žalúziami, vstupné dvere do bytu bezpečnostné s bezpečnostným kovaním. Byt je vybavený klimatizačným zariadením a poplašným systémom, je vyhotovený balkón, nad priestorom balkóna je sťahovacia markíza.                      

Opis stavu predmetu dražby :

Nehnuteľnosť je umiestnená v obchodnom centre mesta, technický stav výborný, byt vyhotovený v roku 2003 -novostavba, v okolí nehnuteľnosti sa nachádzajú objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti obchodná sieť, tiež v dosahu správne orgány mesta a okresu, banky, jedná sa o byt s nadštandardným vybavením, nevyskytujú sa tu konfliktné skupiny obyvateľstva, orientácia miestnosti smerom na J Z, byt je na 3 . poschodí v krajnej sekcii, vo vchode je do 8 bytov. Bytový dom je zateplený, nevykazuje poruchy obvodového plášťa alebo strešnej krytiny, technický stav bytu je výborný zodpovedá veku. Na základe miestnej obhliadky sa konštatuje, že stavba celá aj byt sú výborne udržiavané. Podľa názoru znalca sa jedná o výborný byt z hľadiska predajnosti

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk