2 izbový byt Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 418/25 Byt

2 izbový byt Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 418/25, Brezová pod Bradlom

27 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Brezová pod Bradlom, obec: BREZOVÁ POD BRADLOM, okres: Myjava, zapísané na liste vlastníctva č. 4646- čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava pod B35:

 

  1. byt č. 35, na 4.p., vchod: 25, s.č. 418 - bytový dom postavený na pozemku parc. č. 1193
  2. podiel o veľkosti 51/1812 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve súp. č. 418, postavenom na pozemku parc. č. 1193
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 51/1812 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 1193, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 582m²

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

Bytový dom s.č. 418 sa nachádza na sídlisku D. Jurkoviča v centrálnej časti mesta Brezová pod Bradlom. Postavený je podľa predložených údajov v roku 1975. Dom má päť nadzemných podlaží (prízemie a štyri poschodia). Na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory pivnice bytov, garáže a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 3 vchody. Vo vchodoch sú na každom poschodí umiestnené 3 bytové jednotky.

Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu. Nosné steny sú murované rôznej hrúbky. Obvodový plášť je murovaný opatrený striekaným brizolitom. Priečky sú murované. Bytové jadro je riešené ako skladané sektorové z ľahkej oceľovej konštrukcie obložené umakartom. Vodorovné konštrukcie tvoria stropné konštrukcie železobetónové. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou a maľbou. Schodištia sú železobetónové, prefabrikované vytvorené z dielcov podesty a schodiskových ramien s povrchom z liateho terazza. Strešný plášť je jednoplášťová konštrukcia s tepelnou izoláciou. Hydroizolačná vrstva sa skladá z ťažkých živičných pásov IPA. Na streche sa nachádzajú vetracie komory pre odvetranie bytových jadier. Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech. Výplne otvorov tvoria okná v spoločných priestoroch sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Vstupné dvere sú oceľovohliníkovej konštrukcie. Podlahy na chodbách pri bytoch a na podestách schodiska sú z keramickej dlažby.

 

Spoločné zariadenia: tvoria rozvod plynu, elektroinštalácia, centrálny rozvod vody, kanalizačné zvody (splaškové a dažďové), vykurovanie, slaboprúdové rozvody, bleskozvod.

 

Byt č. 35 na 4.p., vchod 25, bytového domu s.č. 418

Byt s podlahovou plochou 50,78 m² sa nachádza v krajnej sekcii domu na 4. poschodí (5. nadzemnom podlaží). Byt pozostáva z dvoch izieb (15,86 m² a 16,33 m²), kuchyne 7,78 m², chodby, kúpeľne, záchodu, lodžie a pivnice umiestnenej v 1. nadzemnom podlaží (prízemie). Byt nebol rekonštruovaný.

 

Podlahy bytu tvoria veľkoplošné parkety a keramická dlažba. Okná a balkónové dvere sú plastové s izolačným sklom. Vnútorné dvere  sú dyhované a vchodové dvere sú plné. Vykurovanie bytu tvorí ústredné teplovodné kúrenie rozvedené k vykurovacím telesám. Rozvody elektriny v byte, istenie umiestnené v chodbe. Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu sú vyhotovené k jednotlivým zariaďovacím predmetom a k vodovodným batériam. Vnútorné povrchy tvorí omietka. Vybavenie kúpeľne tvorí plechová vaňa, keramické umývadlo a záchod v samostatnej miestnosti. Vybavenie kuchyne tvorí pôvodná kuchynská linka, plynový sporák s el. rúrou, drezové umývadlo. Bytové jadro je pôvodné

 

Pozemky:

Bytový dom súpisné číslo 418 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 1193 v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, v centrálnej časti mesta. v obytných častiach s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Spoluvlastnický podiel k pozemku vo veľkosti: 51/1812 na pozemky zapísané pod parc. č. 1193 o výmere 582 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce

                                     

Opis stavu predmetu dražby :

Byt nebol rekonštruovaný. Bytové jadro je pôvodné.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk