3 izbový byt Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 424/5 Byt

3 izbový byt Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 424/5, Brezová pod Bradlom

42 100,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Brezová pod Bradlom, obec: BREZOVÁ POD BRADLOM, okres: Myjava, zapísané na nižšie uvedených listoch vlastníctva vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava:

 

LV č. 4803 - čiastočný pod B10:

  1. byt č. 11, na 5.p., vchod: 5, s.č. 424 - bytový dom 27 B.J. postavený na pozemku parc. č. 1225
  2. podiel o veľkosti 8240/153916 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve súp. č. 424, postavenom na pozemku parc. č. 1225

Podiel 1/1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 424 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6639

 

LV č. 6639 - čiastočný pod B10:

  1. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8240/153916 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 1225, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 478m²

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

Radový bytový dom s.č. 424 sa nachádza na sídlisku D. Jurkoviča v centrálnej časti mesta Brezová pod Bradlom.

 

Dispozičné riešenie:

Dom má päť nadzemných podlaží (prízemie a štyri poschodia). Na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory pivnice bytov, garáže a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 1 vchod, na každom poschodí sú umiestnené 3 bytové jednotky.

 

Spoločné časti domu:

Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu. Nosné steny sú zo murované rôznej hrúbky. Obvodový plášť je murovaný opatrený striekaným brizolitom. Priečky sú murované. Bytové jadro je riešené ako skladané sektorové z ľahkej oceľovej konštrukcie obložené umakartom. Vodorovné konštrukcie tvoria stropné konštrukcie železobetónové. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou a maľbou. Schodištia sú železobetónové, prefabrikované vytvorené z dielcov podesty a schodiskových ramien s povrchom z liateho terazza. Strešný plášť je jednoplášťová konštrukcia s tepelnou izoláciou. Hydroizolačná vrstva sa skladá z ťažkých živičných pásov IPA. Na streche sa nachádzajú vetracie komory pre odvetranie bytových jadier. Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech. Výplne otvorov tvoria okná v spoločných priestoroch sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Vstupné dvere sú oceľovohliníkovej konštrukcie. Podlahy na chodbách pri bytoch a na podestách schodiska sú z keramickej dlažby.

 

Spoločné zariadenia: tvoria rozvod plynu, elektroinštalácia, centrálny rozvod vody, kanalizačné zvody (splaškové a dažďové), vykurovanie, slaboprúdové rozvody, bleskozvod.

 

Byt č. 11 na 4. poschodí:

Byt sa nachádza na v krajnej sekcii domu na 4. poschodí (5. nadzemnom podlaží). Byt s podlahovou plochou 77,17 m² pozostáva z troch izieb (14,06m², 15,46m², 20,48m²), kuchyne (11,98 m²), chodby, kúpeľne, záchodu, lodžie, šatníka a pivnice umiestnenej v 1. nadzemnom podlaží (prízemie). Podlahy bytu tvoria veľkoplošné parkety a PVC krytina. Okná a balkónové dvere sú pôvodné drevené. Vnútorné dvere  sú dyhované a vchodové dvere sú plné. Vykurovanie bytu tvorí ústredné teplovodné kúrenie rozvedené k vykurovacím telesám. Rozvody elektriny v byte, istenie umiestnené v chodbe. Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu sú vyhotovené k jednotlivým zariaďovacím predmetom a k vodovodným batériam. Vnútorné povrchy tvorí omietka. Vybavenie kúpeľne tvorí plechová vaňa, keramické umývadlo a záchod v samostatnej miestnosti. Vybavenie kuchyne tvorí pôvodná kuchynská linka, elektrický sporák s el. rúrou, drezové umývadlo. Bytové jadro je pôvodné.

 

Pozemky:

Bytový dom súpisné číslo 424 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 1225 v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, v centrálnej časti mesta.

Pozemok zapísaný pod parc. č. 1225 o výmere 478 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Bytový dom bol postavený v roku 1973. Samotný byt nebol rekonštruovaný, je v pôvodnom stave. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk