RD Malý Krtíš, RD, A. Kmeťa 94/20 Dom

RD Malý Krtíš, A. Kmeťa 94/20, Malý Krtíš

38 300,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Malý Krtíš, obec: MALÝ KRTÍŠ, okres: Veľký Krtíš, zapísané na liste vlastníctva č. 38 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš:

a)  rodinný dom súpisné číslo 94 postavený na pozemku parc. č. 90,

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 90, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 91, druh pozemku: Záhrada o výmere 968 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom č.súp. 94 je samostatne stojaci rodinný dom a nachádza sa v okrajovej časti obce Malý Krtíš, okres Veľký Krtíš, na ulici A.Kmeťa č.20. Obec je vzdialená cca 2 km od okresného mesta Veľký Krtíš, s ktorým je stavebne takmer zrastená. V hodnotenom mieste prevláda individuálna bytová výstavba, je tu aj základná občianska vybavenosť zodpovedajúca veľkosti obce, nachádzajú sa tu obecný úrad, obchody so základným spotrebným tovarom, základné služby, reštaurácia, kostol. Z inžinierskych sietí je stavba rodinného domu napojená na elektrickú energiu, vodovod aj prípojku zemného plynu z verejných sietí. Dom je prístupný z uličnej cestnej komunikácii /ul. A.Kmeťa/, prímestská hromadná doprava je autobusová. Treba brať na zreteľ že sa jedná o polohu domu v blízkosti okresného mesta.

 Dom má jedno nadzemné podlažie (168,81 m2), nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol pôvodný rodinný dom postavený cca v roku 1902, dom bol niekoľkokrát rekonštruovaný, terajší vlastník vykonal rozsiahle rekonštrukcie po nadobudnutí nehnuteľnosti od roku 2004 postupne do roku 2007.

Dispozične sa v rodinnom dome nachádzajú: vstupné zádverie, hala, tri izby, kuchyňa, chodba, WC, kúpeľňa, špajza a garáž /na garážovanie sa už nevyužíva, garážové vráta boli vymenené za dvojkrídlové dvere/.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové a kamenné pásové, zvislé obvodové múry sú murované kamenné v hrúbke do 60 cm, prestavované časti sú murované tehlové, deliace konštrukcie murované, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je valbová, krytina z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie strechy sú z medeného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky silikátové hladké, podlahy v izbách parketové, v ostatných miestnostiach keramické dlažby. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené dyhované. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu aj prípojku plynu z verejných sietí, kanalizáciu do vlastnej žumpy, vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom sú plynový kotol a oceľové panelové radiátory, v hale je krb s uzatvoreným ohniskom, na ohrev TÚV slúži kotol ÚK.

V kuchyni je rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 5,00 m s nerezovým drezom, pákovou batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom, za linkou sú keramické obklady, v kúpeľni prízemia sú rohová vaňa s pákovou nerezovou batériou, umývadlo a kotol ÚK sú umiestnené v chodbe, samostatné WC so zabudovanou nádržkou v stene je bez umývadla a je s keramickými obkladmi stien.

 B.  Príslušenstvo

1. Plot uličný na p.č. 90. Uličný plot je vyhotovený s drevenou výplňou výšky 1,55 m osadenou do murovaných stĺpikov a na murovanej podmurovke, celková dĺžka plota je 19,00 bm. Základy z sú z kameňa a betónu. V oplotení sú osadené po 1 ks plotové vráta a plotové vrátka s kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 2011.

2. Ploty záhradné na p.č. 91. V záhrade je zhotovený plot zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch v dĺžke 59,00 m, výplň plotu je zo strojového pletiva na oceľové stĺpiky o ploche 94,40 m2. V oplotení je osadené aj 1 ks plotové vrátka s kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 1990.

3. Studňa kopaná na p.č. 91. V záhradnej časti domu je kopaná studňa využívaná na zavlažovanie záhrady. Hlbka studne je 9,00 m o priemere 1500 mm, zhotovená bola v roku 1938.

4. Prístrešok 1 nad zadnou terasou na p.č. 90 tzv. Altánok zhotovený z drevenej  konštrukcie so , strechou,  je čiastočná  výplň stien, alebo bez výplne s podlahou. O rozmeroch 3,45*3,25 = 11,21 m2. Bol zhotovený v roku 2010.
5. Prístrešok 2 nad bočnou terasou na p.č. 90. tzv. Altánok zhotovený z drevenej  konštrukcie so , strechou a  čiastočnou  výplňou stien, alebo bez výplne s podlahou. O rozmeroch 4,55*5,70 = 25,94 m2. Bol zhotovený v roku 2010.

6. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 15,00 bm. Je z PVC potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1989.

7. Prípojka kanalizácie na p.č. 91.  zhotovená je z plastového  potrubia o DN 110 mm v dĺžke 5,00 bm, zhotovená v roku 1989.

8. Žumpa na p.č. 91- betónová monolitická aj montovaná o rozmroch  s objemom 3,30*2,30*2,80 = 21,25 m3 , ktorá bola zhotovená v roku 1989.

9. Elektrická NN prípojka na p.č. 91 je to NN káblová prípojka vzdušná Al 4*10 mm*mm v dĺžke 15,00 bm zhotovená bola  v roku 1960.

10. Plynová prípojka na p.č. 91, je to rípojka plynu oceľová DN 25 mm v dlžke 12,00 bm. zhotovená bola  v roku 1989.

11. Spevnené plochy na p.č. 91  sú to plochy s povrchom z monolitického betónu do  hrúbky 100 mm o výmere 10,00 m2, zhotovené v roku 1989.

C. Pozemky

Pozemky sa nachádzajú v obci Malý Krtíš ležiacej v tesnej blízkosti okresného mesta Veľký Krtíš,                           z ktorého vyplýva zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností v hodnotenej lokalite. Nachádzajúce sa v  k.ú. Malý Krtíš, obec: MALÝ KRTÍŠ, okres: Veľký Krtíš, zapísané na liste vlastníctva č. 38 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš a to:

Pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 90, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255,00 m²,

Pozemok- parcela registra „C“KN parc. č. 91 druh pozemku: záhrada o výmere 968,00 m²,

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Z predložených podkladov a zistení pri miestnom šetrení bol pôvodný rodinný dom postavený cca v roku 1902, dom bol niekoľkokrát rekonštruovaný, terajší vlastník vykonal rozsiahle rekonštrukcie po nadobudnutí nehnuteľnosti od roku 2004 postupne do roku 2007, Opotrebenie nehnuteľnosti je vzhľadom na tieto zistenia stanovené analytickou metódou  a to vek pôvodnej stavby a postupne vykonávanú rekonštrukciu. Celkove dom pôsobí utulne s dostatočným vybavením.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk