124 000,00 €

Popis predmetu

A.  Rodinný dom súp. č. 11 je situovaný na vedľajšej ulici v okrajovej časti obce Nižný Kornárnik na parc. č.: 36 ako samostatne stojaci.

Dispozične riešenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov (ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii). Pri miestnom šetrení spojenom so zameraním stavby a vytvorením fotodokumentácie bolo zistené, že sa jedná o dom prízemný s obytným podkrovím a nie je podpivničený.

1. nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 20,30*5,70 = 115,71 m2. Objekt obsahuje jednu samostatnú bytovú jednotku, ktorá je prístupná priamo z nádvoria. Na prízemí sú tri obytné miestnosti, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC, schodisko, chodba a kotolňa a na podkroví so samostatným vchodom sú ďalšie dve izby, kúpeľňa s WC, chodba so schodmi a predsieň.

2. nadzemné podlažie (2.NP) o rozmeroch 20,30*5,70 = 115,71 m2.  Rozmiestnenie izieb a technické vybavenie je podrobne zobrazené v schéme podlaží v prílohe posudku. Dom svojim dispozičným a stavebno-technickým riešením spĺňa charakter domu rodinného, ktorý sa zatrieďuje do pôvodnej jednotnej klasifikácie stavebných objektov do skupiny 803 6 (domy rodinne jednobytové) a do novej klasifikácie stavebných objektov do skupiny 111 0 (jednobytové budovy). Na výpočet boli použité rozmery prevzaté z predloženého znaleckého posudku.

Technické riešenie:

Nosná konštrukcia domu je murovaná tehlová o hrúbke steny 400 mm. Obvodové murivo zateplené minerálnou vlnou hr. 100 mm. Z vonkajšej strany prevedený drevený obklad - masívum, čo vytvára dojem zrubovej stavby. Základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Stropy sú drevené trámové bez podhľadu. Schodisko v dome má drevený obklad - tvrdé drevo. Strecha domu drevená hambálková. Krytina strechy je ťažká betónová škridla. Klampiarske konštrukcie úplné z poplastovaného plechu. Vnútorné povrchy stien sú obložené dreveným obkladom - tatranský profil mimo sociálnych zariadení. Vykurovanie - teplovzdušné cez teplovzdušnú jednotku - plynový ohrievač vzduchu PLUS PO 32 umiestnený v kotolni. V obytných miestnostiach sú inštalované tri elektrické konvektory. V kuchyni a obývacej miestnosti sú umiestnené kachľové pece na drevo. Ďalej v miestnosti kúpeľňa s WC a na chodbe je vybudované elektrické podlahové vykurovanie. Rozvod vody – je vyhotovený z oceľového potrubia pre teplú a studenú vodu. Zdrojom teplej vody je elektrický bojler umiestnený na stene v miestnosti kúpeľňa s WC. Rozvod kanalizácie - domom vedie centrálny kanalizačný zvod je vyhotovený z kameninových rúr, stúpačky sú z PVC. Elektroinštalácia  vyhotovené sú rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie na prízemí a len svetelnej na podkroví. Elektrický rozvádzač s automatickým istením. Inštalácia plynu je rozvod plynu propan-butan. V obytných miestnostiach sú podlahy drevené, v ostatných miestnostiach keramické dlaždice. Keramické obklady sú na prízemí v kúpeľni s WC a kuchyni okolo kuchynskej linky. Okná sú drevené EURO s izolačným dvojsklomn  opatrené drevenými okenicami. Dvere sú drevené rámové. V kuchyni na prízemí je kuchynská linka masív s nerezovým drezom dl 1,50 m, sporák je plynový s plynovou rúrou, vodovodná batéria páková. Kúpeľni s WC na prízemí je samostatná sprcha, záchod splachovací, umývadlo, vodovodné batérie pákové 2x. Kúpeľni s WC  na podkroví je umývadlo a pisoár.

 

B.  Príslušenstvo:

Drobné stavby:

1. Drevený altán. Objekt o rozmeroch 9,30*9,30 = 86,49 m2 pozostáva z veľkej miestnosti a príručného skladu, ktorý je samostatne prístupný z nádvoria. V prostriedku sa nachádza veľké ohnisko s roštom a ražňou na elektricky pohon. Základy betónové monolitické pásy bez podmurovky. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria monolitické betónové nosné piliere a drevené stojky po 4 ks na každej strane. Na nosné piliere sú uložené drevené nosné trámy. Strecha zastrešené ťažkou betónovou škridlou. Po obvode sú umiestnené drevené okenice na vetranie. Dvere drevené rámové. Podlaha altánu prevažne dlažba kamenná. Klampiarske konštrukcie úplné z poloplastovného plechu. V objekte sú zrealizované rozvody elektro, slaboprúdu (audio-video), zabezpečovacie zariadenie a studenej vody. V miestnosti skladu je inštalované čapovacie zariadenie alko-nealko. Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody proti zamŕzaniu sú istené elektrickými vykurovacími káblami. Objekt bol daný do užívania v r. 2003.

2. Sklad s vinárňou. Objekt o rozmeroch 19,80*6,90-(2,25*1,05)/2= 135,44 m2 a  pozostáva z dvoch samostatných častí - otvorená a uzatvorená prevádzka. V uzatvorenej časti sú sklady na víno a bicykle, vináreň, sociálne zariadenie a chodba. Otvorená časť pozostáva z vinárne a skladu. Základy betónové monolitické pásy a pätky bez podmurovky. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria betónové šalovacie tvárnice hr. 400 mm a murované tehlové hr. steny 250 mm, priečky murované tehlové hr. 150 mm. Konštrukciu krovu tvorí sedlová drevená strecha so strešnou krytinou TEGOLA. Dvere sú drevené rámové. Podlaha je kamenná, keramická a betónová dlažba. Klampiarske konštrukcie sú úplné z poplastovného plechu. Objekt je  bez okien. V objekte sú zrealizované rozvody elektro a studenej vody. Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody z poplastovaného plechu proti zamŕzaniu istené elektrickými vykurovacími káblami. Objekt bol daný do užívania v r. 2006.

3. Detské preliezky. Areál pozostáva  o rozmeroch 1,55*1,35+5,5*1,55+2,9*2,9+1,55*4,7+2,15*1+2,1*1,5 = 31,72 m2, Základy bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi, zvislé konštrukcie sú drevené stľpikové obojstranne obité, strop je trámčekový bez podhľadu, krov je väznicový  valbový, krytina strechy na krove je z asfaltových privarovaných pásov, asfaltové šindle  je prekrytý s osvetlením a podlahy  sú z dlaždíc, palubovky, dosák, cementového  poteru. Bol daný do užívania v r. 2008.

4. Plot: Oplotenie  z pletiva,  v dĺžke 139,30 m. Základy vrátane zemných prác okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených. Výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 208,95 m2 .  1 ks plotové vrátka kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov.   Bol daný do užívania v r. 2004.

5. Plot: Oplotenie na podmurovke jedná sa o oplotenie predné v dĺžke 42,00 m . Základy z kameňa a betónu, podmurovka murovaná z tehly alebo tvárnic. Výplň  zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky  o výmere 63,00 m2. Začiatok užívania od r. 2004.

6. Plot: Oplotenie kované v dĺžke 22,00 m. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, podmurovka z lomového kameňa. Výplň z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 44,00 m2. Plotové vráta 1 ks, kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 2011.

7. Studňa kopaná o priemere 1000 mm, hĺbka:  7,50 m. Začiatok užívania v r. 2001.

 

Vonkajšie úpravy:

8. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 40,00 bm. Je z PVC potrubia DN 40 mm vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2001.

9. Záhradný vodovod. Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke 150 bm. je z PVC. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2011.

10. Žumpa z roku 2001 betónová monolitická aj montovaná o rozmeroch 1,5*1,5*2 = 4,5 m3, bola zhotovená v roku 2001.

11. Žumpa z roku 2006 betónová monolitická aj montovaná o objeme  18,00 m3, bola zhotovená v roku 2006.

12 .Plynová prípojka , je to plynová prípojka zemného plynu zhotovená v roku 2005. Prípojka je v dĺžke 25,00 bm o svetlosti DN 40mm.

13. Prípojka el. energie, NN káblová prípojka vzdušná Al 4*25 mm*mm v dížke 20 bm bola zhotovená v roku 2005.

14. Slaboprúdové rozvody v areáli, NN prípojky, vodiče - 1-fázová prípojka vzdušná AlFe v dížke 30 bm bola zhotovená v roku 2011.

15. Osvetlenie záhrady, Vonkajšie osvetlenie, svietidla sadové 8 ks, zhotovené v roku 2005.

16. El. rozvody k osvetleniu. Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia, vonkajšie osvetlenie. káblová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm v dlžke 290 bm, bola zhotovená v roku 2005.

17. Spevnené plochy .Plochy s povrchom dláždeným – betónovým, polovegetačné panely o výmere 274,32 m2, zhotovené v roku 2004.

18. Spevnené plochy .Plochy s povrchom dláždeným – betónovým, betónové dlaždice - kladené do malty na podkladný  betón o výmere  129,76 m2, zhotovené v roku 2004.

19. Spevnené plochy .Plochy s povrchom dláždeným –- kamenným, dlažobné kocky, 120 mm - kladené do malty o výmere  15,80  m2, zhotovené v roku 2004.

20. Spevnené plochy .Plochy s povrchom dláždeným – betónovým, terazzové dlaždice - kladené do malty o výmere  5,75 m2, zhotovené v roku 2006.

21. Oporný múr betónový – monolitický 10,26 m3, zhotovený v roku 2008.

22. Záhradné jazierko o výmere 78,50 m2, začiatok užívania od r. 2002.

23. Drevený altánok z drevenej konštrukcie, má strechu, čiastočnú výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha o výmere 27,76 m2, začiatok užívania od r. 2004.

 

C. Pozemky    

Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Nižný Komárnik, obec: NIŹNÝ KOMÁRNIK, okres: Svidník zapísané na liste vlastníctva č. 161, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Svidník pod B1:

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 36, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 778 m²,

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 35/1, druh pozemku: Záhrada o výmere 1781  m²,

Pozemky sú o celkovej výmere 2.559 m2.

 

Opis stavu predmetu dražby : Na základe Čestného prehlásenia Ing. Grega Jana zo dňa 19. 08. 2013, stavba domu postavená roku 1953. V roku 2001 bola prevedená nadstavba obytného podkrovia a rozsiahla modernizácia objektu. Stavba je situovaná na vedľajšej ulici v okrajovej časti obce Nižný Komárnik. Začiatok užívania jednotlivých objektov je uvedený pri ich technickom popise od roku 2001 až po rok 2011.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk