RD Vranov nad Topľou !!!!!!UPUSTENÉ!!!! Dom

RD Vranov nad Topľou, Cintorínska 1085/72A, Vranov nad Topľou

32 800,00 €

Popis predmetu

!!!!!!!!!!!!!!!!!! OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ !!!!!!!!!!!!!!

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Čemerné, obec: VRANOV NAD TOPĽOU, okres: Vranov nad Topľou, zapísané na listoch vlastníctva vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Vranov nad Topľou a to:

  • LV č. 2732, pod B1:

rodinný dom s.č. 1085 postavený na  pozemku parc. č. 156/3

Podiel 1/1

  • LV č. 2179, pod B1:

pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 156/2 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 218m², parc. č. 156/3 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107m²

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 1085 - samostatne stojaci rodinný dom postavený na parcele číslo č.KN 156/3, katastrálne územie Čemerné v obci Vranov nad Topľou na Cintorínskej ulici č. 72A. Dom sa nachádza po pravej strane Cintorínskej ulice v smere k bytovkám. Ide o lokalitu prevažne rómskych domov oproti cintorínu. Nie je podpivničený, je s jedným  nadzemným podlažím, bez obytného podkrovia. Ide o rodinný dom postavený a daný do užívania v roku 2006 - podľa kolaudačného rozhodnutia v prílohovej časti znaleckého posudku.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov (ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii).

Dispozičné riešenie: 1. nadzemné podlažie : vonkajší vchod v prednej časti z nádvoria -  zádverie, kotolňa, chodba, kúpeľňa + WC, izba, izba, kuchyňa + jedáleň + obývacia izba, špajza.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 10,20*10,00-4,00*2,20 o výmere  93,20 m2. Základy domu sú betónové, objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Podmurovka s priemernou výškou do 50 cm z betónu. Murivo je murované z tehál v hrúbke 45 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky - prevažujú sadrové omietky a stierky, znížené sadrokartónové stropy. Stropy sú drevené trámové s rovným pohľadom. Krov je väznicový stanový a valbový. Krytina je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného  plechu úplné strechy, ostatné - parapety plastové. Vonkajšia fasáda je zateplená s vonkajšou omietkou na báze umelých látok. Schodište na pôjdu je drevené sťahovacie z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere sú plné a zasklené dyhované. Okná sú plastové. Žalúzie kovové. Podlahy obytných miestností z veľkoplošných parkiet a keramickej dlažby, u ostatných miestností prevažuje keramická dlažba. Ústredné vykurovanie teplovodné, radiátory hliníkové s termoventilmi, 1 x stáložiarne kachle. Elektroinštalácia motorická a svetelná. Rozvod studenej a teplej vody z plastového potrubia z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu. Vnútorné vybavenie technickej miestnosti - kotolne - kotol na ZP typ VHČ 15 LB + samostatný zásobník na TÚV, splachovacie WC bez umývadla.  Kanalizácia z plastového potrubia z kuchyne, kúpeľne a samostatného WC. Vnútorné vybavenie kuchyne je kuchynská linka na báze prírodného dreva v dĺžke 5,80 bm tvaru L, sporák na ZP s elektrickou rúrou a keramickou platňou, zabudovaná umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové s odkvapávačom, batéria nerezová páková so sprchou, zabudovaná chladnička s mrazničkou. Vnútorné vybavenie kúpeľne - rohová plastová vaňa, batéria nerezová páková so sprchou, plastové umývadlo, batéria nerezová páková, záchod splachovací kombi. Vnútorné obklady kúpeľne, vane, WC, samostatného WC a kuchyne pri dreze a sporáku. Teplovzdušný krb s krbovou vložkou.  Elektrický rozvádzač a automatickým istením.

 

B.  Príslušenstvo

1. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie z Cintorínskej ulice v dĺžke 12,00 m. Základy z kameňa a betónu, podmúrovka murovaná z tehly alebo tvárnic. Výplň z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 18,00 m2. Vráta a vrátka po 1 ks kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Plot bolo zhotovený v  roku 2006.

2 Studňa kopaná na parcele CDKN 156/2  o priemere 1000 mm do hĺbky 6,00 m.  Začiatok užívania od r. 1970

3. Prípojka vody z vlastnej studne v dĺžke 3,00 bm. Je z PVC potrubia o priemere  DN 25. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2006.

4.  Kanalizačná prípojka bola zrealizovaná v roku 2006. Rieši odkanalizovanie rodinného domu do vlastnej žumpy v dĺžke 7,0 m na parcele CKN 156/2. Je z plastového potrubia o priemere DN 150 mm.

5. Spevnené  plochy na parcele CKN 156/3 - vonkajšia terasa je to vstupná terasa hlavného vchodu do rodinného domu zhotovená z keramickej dlažby – kladenej  do betónu o výmere 4,00*2,20 = 8,80 m2. Bola zhotovená v roku 2006.

6. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 8,00 m3, bola zhotovená v roku 2006.

 

C. Pozemky  sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu  Vranov nad Topľou pod B1 na: LV č. 2179 pre k.ú. Čemerné, obec: VRANOV NAD TOPĽOU :

- pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 156/2 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 218m², na pozemku je postavený rodinný dom

 - pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 156/3 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107m² ,

Pozemky  sú rovinatého charakteru, prislúchajú k zastavanému územiu obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Podľa kolaudačného rozhodnutia bol  rodinný dom  postavený a daný do užívania v roku 2006 . Rodinný dom nie je podpivničený, je s jedným nadzemným podlažím, bez obytného podkrovia. Z technickej vybavenosti má mesto v časti Čemerné vybudovaný verejný vodovod, NN sieť a je plynofikovaná. Nemá verejnú kanalizáciu. Odkanalizovanie je riešené do vlastných žúmp, príp. domových ČOV.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk