Gbelce, Nové Zámky

9 700,00 €
07.08.2020
31.07.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail