Levice, Levice

35 900,00 €
13.11.2018
07.11.2018
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Mužla, Nové Zámky

50 500,00 €
13.11.2018
07.11.2018
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail