Šurany, Nové Zámky

28 600,00 €
14.05.2019
09.05.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Drahovce, Piešťany

55 600,00 €
14.05.2019
25.04.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Svodín, Nové Zámky

8 700,00 €
14.05.2019
30.04.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail