Levice, Levice

41 800,00 €
15.06.2021
03.06.2021
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Vráble, Nitra

51 300,00 €
15.06.2021
04.06.2021
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail