Gabčíkovo, Dunajská Streda

25 200,00 €
15.08.2019
26.07.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail