Dunajská Streda, Dunajská Streda

42 000,00 €
16.12.2020
04.12.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Levice, Levice

35 500,00 €
16.12.2020
08.12.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Bíňa, Nové Zámky

25 000,00 €
16.12.2020
04.12.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail