Gbelce, Nové Zámky

10 700,00 €
17.09.2019
11.09.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail