Trnava, Trnava

98 000,00 €
18.12.2018
14.12.2018
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail