Nižná, Tvrdošín

33 300,00 €
18.12.2020
04.12.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail