Krušovce, Topoľčany

51 000,00 €
19.10.2021
01.10.2021
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail