Kračúnovce, Svidník

39 700,00 €
19.12.2018
12.12.2018
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail