Moštenica, Banská Bystrica

40 900,00 €
22.01.2020
16.01.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail