Hrabičov, Žarnovica

65 000,00 €
24.08.2020
19.08.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Halič, Lučenec

23 500,00 €
24.08.2020
20.08.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Tekovské Lužany, Levice

20 100,00 €
24.08.2020
19.08.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail