Krásnovce, Michalovce

54 300,00 €
25.07.2019
12.07.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail