Veľký Biel - Malý Biel, Senec

47 000,00 €
28.02.2020
21.02.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail