Svodín, Nové Zámky

40 200,00 €
28.06.2022
17.06.2022
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail