Jur nad Hronom, Levice

5 000,00 €
29.07.2019
24.07.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Jur nad Hronom, Levice

1 310,00 €
29.07.2019
24.07.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail