Handlová, Prievidza

14 600,00 €
29.10.2019
17.10.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail