Bátovce, Levice

58 500,00 €
30.11.2021
19.11.2021
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail