Šurany, Nové Zámky

  • Minimálne prihodenie
Detail

Raková, Čadca

  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
Detail

Nižný Komárnik, Svidník

  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
Detail

Košúty, Galanta

  • Minimálne prihodenie
Detail