1,00 €
  • Najnižšie podanie
Detail

Šoporňa, Galanta

18 000,00 €
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail