Kračúnovce, Svidník

39 700,00 €
19.12.2018
12.12.2018
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Fiľakovo, Lučenec

11 600,00 €
12.12.2018
22.11.2018
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Trnava, Trnava

98 000,00 €
18.12.2018
14.12.2018
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail