Handlová, Prievidza

33 400,00 €
05.11.2019
24.10.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom

15 000,00 €
05.11.2019
24.10.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Handlová, Prievidza

14 600,00 €
29.10.2019
17.10.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Močiar, Banská Štiavnica

35 900,00 €
16.09.2019
11.09.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Močiar, Banská Štiavnica

35 900,00 €
16.09.2019
11.09.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Gbelce, Nové Zámky

10 700,00 €
17.09.2019
11.09.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail