Komárno, Komárno

17 400,00 €
21.08.2019
31.07.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Gabčíkovo, Dunajská Streda

25 200,00 €
15.08.2019
26.07.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Turie, Žilina

81 200,00 €
06.08.2019
30.07.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Krásnovce, Michalovce

54 300,00 €
25.07.2019
12.07.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Jur nad Hronom, Levice

5 000,00 €
29.07.2019
24.07.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Jur nad Hronom, Levice

1 310,00 €
29.07.2019
24.07.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Raková, Čadca

54 500,00 €
06.08.2019
31.07.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail