Hrabičov, Žarnovica

65 000,00 €
24.08.2020
19.08.2020
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Halič, Lučenec

23 500,00 €
24.08.2020
20.08.2020
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Tekovské Lužany, Levice

20 100,00 €
24.08.2020
19.08.2020
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Gbelce, Nové Zámky

9 700,00 €
07.08.2020
31.07.2020
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail