Licitátor-hlavička
 
 

E-aukcie

Kto niekedy predával, kupoval byt pozná tú situáciu, keď predávajúci požaduje prehnane vysokú cenu a kupujúci by kupoval najradšej zadarmo. Výsledkom je, že nedôjde k obchodu. Ponúkame Vám iný prístup:

E-AUKCIA (aukcia nehnuteľnosti)

  • Predávajúci stanoví vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti a dátum ukončenia dražby.
  • Kupujúci môžu prejaviť záujem o nehnuteľnosť zaslaním ponuky, prihodením, (vyplnením formuláru) do termínu ukončenia aukcie, najvyššia ponuka vyhráva. Samozrejmosťou je okrem podrobných informácií a obrázkov obhliadka nehnuteľnosti.
  • Predávajúci má možnosť dosiahnuť vyššiu cenu ako očakávaná cena z predaja. Najlepšie zistí aký je záujem o jeho nehnuteľnosť. Pokiaľ sa mu zdá, že cena nedosiahla jeho očakávania má právo nevyužiť víťaznú ponuku. Na druhej strane sa môže presvedčiť aká je reálna cena nehnuteľnosti a reagovať aj na nižšiu cenu než očakával, bez toho, aby prišiel o šancu predať nehnuteľnosť nadsadením ceny.
  • Kupujúci ponúkne len toľko, koľko je ochotný zaplatiť. Môže zaplatiť menej ako má nehnuteľnosť pre neho odhadovanú hodnotu.

Výsledkom je reálna trhová cena a obojstranná spokojnosť kupujúceho aj predávajúceho. Nasleduje uzatvorenie zmluvy a realizácia predaja nehnuteľnosti.

E-Aukcie vychádzajú z princípu dražieb. Rozdielom oproti dražbám podľa zákona 527/2002 je jej záväznosť. Predávajúci a kupujúci nemusí akceptovať výsledok E-Aukcie, môžu upustiť od uzatvorenia kontraktu. E-Aukcia je len prostriedok ako efektívne dospieť k dohode o cene medzi kupujúcim a predávajúcim, k priblíženiu sa k ponukovej a k dopytovej cene, akceptovanej oboma stranami. Záväznou sa stáva až po podpísaní zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Medzi našich klientov v oblasti organizovania dražieb patria významné banky ako napríklad Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Ľudová Banka, Slovenská záručná a rozvojová banka, verejné inštitúcie Fond národného majetku, súkromné spoločnosti Slovenské elektrárne, či správcovia bytov ako Okresné stavebné bytové družstvo Nitra, Službyt Levice a ďalšie spoločnosti, ktorých zoznam nájdete na stránke Naši partneri.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk