Licitátor-hlavička
 
 

Články

Dražba bytov je bičom na neplatičov
Zdroj: TV Markíza

Spravodlivosť
Dražba bytov je bičom na neplatičov

Za 1,17 milióna Sk vydražili v bratislavskej mestskej časti Dúbravka jednoizbový byt po neplatičovi nájomného na Nejedlého ulici. Vyše milióna zaň boli ochotní dať aj ďalší spomedzi 41 účastníkov napriek tomu, že je v dezolátnom stave. "Dražba bola v tomto prípade asi jediné riešenie, ako zachrániť dom pred ďalším humpľovaním," hovorí vedúca oddelenia bytového fondu dúbravského miestneho úradu Alena Kovalčíková. "Totiž v byte po nájomcovej smrti zostala jeho priateľka, ktorá nielenže sa nesnažila legalizovať svoj pobyt v ňom, ale navyše sa oň vôbec nestarala." Za všetko hovorí skutočnosť, že do bytu si vodila svojich priateľov bezdomovcov, rada sa prizerala na dno pohárila a dopracovala to tak ďaleko, že v dome bolo treba urobiť dokonca deratizáciu a dezinsekciu. Neplatička však neskončila na ulici - miestny úrad sa jej postaral o strechu v domove dôchodcov.

VYMOHLI JEDENÁSŤ MILIÓNOV KORÚN
Dúbravka má v súčasnosti 400 nájomných bytov. Ich obyvatelia vlani dlhovali mestu zhruba 18 miliónov Sk. Odvtedy sa od nich podarilo vymôcť približne 11,4 milióna Sk, pričom polovicu tejto sumy tvorí zameškané nájomné. Podľa A. Kovalčíkovej veľmi v tom pomohla novela Občianskeho zákonníka (OZ). Tá prenajímateľom bytov umožňuje dať výpoveď z nájmu už po troch mesiacoch neplatenia nájomného. "Je rozdiel dražiť byt, keď je prázdny, alebo keď v ňom bývajú ľudia," konštatuje prednosta Mestského úradu v Senci Henrich Polakovič. "Aj my sme sa pred dvoma rokmi rozhodli pre dražbu, pričom byty boli obývané."

TVRDÉ PODMIENKY
Senecká dražba bola vskutku zaujímavá. V ponuke bolo desať bytov neplatičov, ktoré mohol získať len jeden subjekt. Dražilo sa síce za symbolickú korunu, ale ďalšie podmienky boli dosť tvrdé. Záujemca o byty musel zložiť 100-tisíc Sk ako zábezpeku, po dražbe zaplatiť všetky dlhy neplatičov a potom sa správať ako vlastník bytov. V praxi to znamenalo zabezpečiť neplatičom náhradné ubytovanie, no kým bývali v pôvodnom byte, musel za nich odvádzať všetky platby. "Pri tejto dražbe sme chceli dokázať, že s neplatičmi si vieme poradiť," hovorí H. Polakovič. "Dovtedy sa niektorí len smiali, vraj kam ich vysťahujeme, pod most? Pomohla aj novela Občianskeho zákonníka, a tak dlhy neplatičov sa z pôvodných dvoch miliónov korún znížili na zhruba 90-tisíc Sk." Mnohí neplatiči sa spoliehajú na chronický nedostatok náhradných bytov a humanizmus miestnej samosprávy, že ich nevyhodí na ulicu. Konkrétny poznatok máme z Komárna, kde sa vlastníci bytov v jednom dome už niekoľko rokov dožadujú, aby konečne vypratali z domu neplatičov, ktorí navyše devastujú spoločné priestory v dome. Súd zatiaľ ešte nerozhodol o ich vyprataní, kompetentní na mestskom úrade sa však ani netvária, žeby ich to príliš trápilo. Dôvod? Neplatičov by nemali kam vysťahovať.

NEDAJÚ SI BRNKAŤ PO NOSE
V Pezinku si však nedajú brnkať po nose. Presvedčila sa o tom istá nájomníčka, ktorá nielenže neplatila za byt, ale navyše na čas svojho pobytu v zahraničí ho bez súhlasu mesta prenajala tretej osobe. Súd napokon rozhodol o jej vyprataní z bytu. Podľa informácií z pezinského miestneho úradu novela OZ núti ľudí vyrovnávať si dlhy a odkupovať si ich do vlastníctva aj za cenu, že si na to musia požičať.
Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk