Licitátor-hlavička
 
 

O spoločnosti

Spoločnosť-logo
Naša spoločnosť Ing.Štefan Ágh-PAMAŠA vznikla ako racionálna odpoveď na požiadavku bankových inštitúcií v oblasti komplexnej správy klasifikovaných pohľadávok a zefektívnenia uplatňovania záložného práva. Sme partnerom významných bankových domov, štátnych inštitúcií, správcovských organizácii, bytových družstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov ako aj komerčného sektora.

Sme rodinná firma, skupina konkrétnych ľudí, osôb s rôznym profesijným zameraním (právne služby, reality, stavebníctvo, financie-bankovníctvo, IT, marketing, risk management ), nie bezmenná s.r.o. s anglicky znejúcim názvom typu Factoring, Clearing, Group, atď..., za ktorou sa skrývajú prenajaté priestory a fiktívne položky aktív v súvahe.
Profesionálny tím pracovníkov s odbornými vedomosťami a skúsenosťami Vám zaistí individuálny prístup. Snažíme sa maximálne prispôsobiť požiadavkám zákazníka. V tom je náš rozdiel oproti veľkým spoločnostiam fungujúcim ako pásová výroba dražieb. O tom, že náš individuálny prístup ako malej firmy s profesionálnymi službami môže v súčasnosti fungovať svedčí naša doposiaľ 100%-ná úspešnosť pri organizovaní dražieb a fakt, že si nás za partnera vybrali viaceré renomované banky, štátne inštitúcie ako aj súkromný sektor. Disponujeme rozsiahlou štruktúrovanou databázou lokálnych, či celoslovenských podnikateľov, bonitných zákazníkov - potencionálnych záujemcov o kúpu podniku, nehnuteľnosti. Preddavky na náklady dražby nepožadujeme. Dražby vykonávame na území celého Slovenska. Nepožadujeme preddavky na náklady dražby. Pri speňažovaní predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom zmluvných lokálnych alebo celoslovenských médií, elektronických médií, spolupracujeme s niektorými lokálnymi realitnými kanceláriami. Dobré skúsenosti máme s vyhľadávaním primerane vhodných potencionálnych účastníkov dražby z vlastnej databázy solventných klientov, fyzických či právnických osôb (rozsiahla databáza kontaktov na obchodné spoločnosti, FO podnikateľov v regiónoch podľa predmetu ich činnosti), osobným kontaktom či písomnou ponukou. V prípade požiadaviek klienta zabezpečujeme simultánny preklad dražby do anglického a nemeckého jazyka a zaznamenávame dražby na elektronické média. Naši klienti sú chránení okrem profesionality aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti.

Kolektív ľudí
Cieľom našej spoločnosti je poskytovať komplexný servis v oblasti dobrovoľných dražieb, správy pohľadávok, právnych služieb, realít , finančného poradenstva a risk managementu. Na základe zákona o dobrovoľných dražbách Vám pomôžeme dosiahnuť maximálny zisk pri speňažení majetku či uplatnení si záložného práva. Dôraz kladieme na kvalitu, odbornosť a na ochranu všetkých dôverných informácií pri výkone činnosti a na korektné jednanie s cieľom poskytnúť našim klientom komplexný servis s čo najnižšími nákladmi.

Pri riešení úloh pracujeme dôrazne a efektívne, avšak vždy v medziach platnej Slovenskej legislatívy. Poskytujeme svojim klientom a obchodným partnerom komplexné služby smerujúce k optimalizácii inkasa ich pohľadávok. Výsledkom našej práce je nielen úspešné vymáhanie dlžných čiastok, ale i získanie celkového prehľadu o bonite klasifikovaných pohľadávok.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu s Vami.

Obchodné meno spoločnosti :
PAMAŠA
- Dražobná a realitná spoločnosť,
Michalská ul.4, č.313,
934 01 LEVICE, SR

Mapa Levice
mail : licitator@licitator.sk,
mobil : 0915-984 412, 0907-303 983

Mapa SR-pobočky
POBOČKA BRATISLAVA :
mail : bratislava@licitator.sk,  tel.: 02-58 663 421,  mobil : 0905-286 494

POBOČKA KOŠICE :
mail : kosice@licitator.sk,  mobil : 0907-303 983

POBOČKA POVAŽSKÁ BYSTRICA :
mail : pb@licitator.sk,  mobil : 0904-461326

 
Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk