Dražba rodinného domu v Malej Frankovej Dom

Malá Franková 51, Malá Franková

46 100,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby:   Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malá Franková, obec: MALÁ FRANKOVÁ, okres: Kežmarok, zapísané na listoch vlastníctva vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok a to:

- LV č. 652, rodinný dom, sup. č. 51, postavený na pozemku parc. č.: 34/16 ,  pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č.34/16 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74m²

- LV č. 499, pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č.34/12, druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 1266 m²

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súp. č. 51 je osadený na svahovitom neupravenom pozemku parc. č. 34/16 v k.ú. obce Malá Franková, okres Kežmarok. Obec Malá Franková sa nachádza v údolí pohoria Spišská Magura nad Frankovským potokom. Je vzdialená asi 55 km severne od Popradu, v blízkosti poľských hraníc, Vysokých Tatier, Pienin a obcí Veľká Franková, Osturňa a Ždiar. Územne obec spadá do okresu Kežmarok a do Prešovského kraja Rodinný dom bol daný do  užívania 2005, má jedno nadzemné podlažie s čiastočne zanedbanou technickou údržbou a obytné podkrovie s čiastočne nedokončenými konštrukčnými prvkami a zariaďovacími predmetmi, dom je zásobený vodou z vlastnej vŕtanej studne elektrickým čerpadlom cez domácu vodáreň inštalovanú v murovanej prístavbe, splašková kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy, umiestnenej pred domom, elektrická prípojka je podzemná, elektromer je v skrinke umiestnenej na úrovni plota od ulice, je možnosť napojenia na obecný rozvod plynu, plynová prípojka nie je vybudovaná.

     1. Nadzemné podlažie (1. NP) o výmere 9,12*8,10+4,30*1,62+2,22*4,50 = 90,83 m2,zhotovené v roku 2005. Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo zádveria, chodby, obývacej izby s kuchynskou časťou, jednej izby, kúpeľne s WC, schodiska s umiestneným kotlom a pristaveného murovaného skladu so vstupom z dvora. Základy domu tvoria betónové pásy s vodorovnou hydroizoláciou, obvodové steny sú sendvičové na báze dreva s tepelnou izoláciou, z vonkajšej strany je drevený obklad, z vnútornej strany sadrokartónový obklad, prístavba skladu má steny murované z betónových tvárnic bez povrchových úprav, stropy v dome sú drevené trámové s rovným podhľadom, strecha je sedlová, krytinu tvorí profilovaný plech na latovaní s neúplným dokončení, parapety sú plechové, vnútorné úpravy stien tvorí plošný sadrokartón s náterom, dvere sú prevažne rámové s výplňou v obložkových zárubniach, okná sú drevené zdvojené s izolačným dvojsklom, časť okien je vybavená interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, nášľapné vrstvy podláh obytných miestností sú plávajúce laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, v kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a nástennou pákovou batériou, inštalovaný je elektrický sporák a plynový sporák na PB, časť steny medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je kútová plastová vaňa, umývadlo v toaletnej skrinke, splachovací kombizáchod, vodovodné batérie sú pákové, ohrev vody je elektrickým zásobníkovým 114 litrovým závesným ohrievačom typ Tesy, steny kúpeľne sú amatérsky obložené keramickým obkladom, schodisko je drevené, stupne a podstupnice sú vyhotovené zo škárovky, vykurovanie v dome je ústredné, kotol ÚK na tuhé palivo je inštalovaný pod schodiskom, radiátory sú plechové panelové, elektroinštalácia na prvom nadzemnom podlaží je svetelná a motorická, v predsieni je rozvodná skrinka s automatickými ističmi.

     Podkrovie: o výmere 9,12*8,10 = 73,87 m2, zhotovené v roku 2005.  Podkrovie dispozične pozostáva z chodby od schodiska, troch izieb a nedokončenej kúpeľne s WC. Podkrovie bolo v čase obhliadky obývané, konštrukčné prvky sú čiastočne neukončené zvislá nosná konštrukcia - obvodové murivo na báze dreva s tepelnou izoláciou, z vonkajšej strany drevený obklad, z vnútornej strany SDK obklad, strop drevený trámový s rovným podhľadom, chodba bez podhľadu, parapety plechové, vnútorné omietky náter na sadrokartóne, nedokončené, dvere dyhované s výplňou, okná drevené zdvojené s izolačným dvoj sklom, podlahy obytných miestností OSB dosky a dosky bez finálnych úprav, v ostatných miestností - kúpeľňa dosky bez finálnych úprav, vybavenie kúpeľne umývadlo so skrinkou, WC typu kombi, batéria pre umývadlo jednoduchá páková, obklad stien v kúpeľni iba zelený sadrokartón, vykurovanie ústredné na tuhé palivá, radiátory plechové panelové, elektroinštalácia svetelná, bez ďalšieho vybavenia, neukončené sú prívody pre panelové radiátory, elektroinštalácia v podkroví je svetelná.

B.  Príslušenstvo

1. Drobná stavba: Sklad na parc. 34/12.  o výmere  5,05*3,20 = 16,16 m2,zhotovené v roku 2012. Jedná sa o sklad vo dvore pred domom je to jednoduchá jednopodlažná stavba, základy sú pod stĺpikmi nosnej drevenej konštrukcie, jednostranne obitej doskami, krov jednoduchý pultový, krytinu tvorí profilovaný plech, strop je drevený trámový bez podhľadu, podlaha je z rastlého terénu, dvere z dvora a dvojkrídlové vráta od ulice sú drevené zvlakové, údržba je čiastočne zanedbaná.

2. Šopa samostatne stojaca vo dvore za domom na parcele č. 34/12  o výmere  3,85*5,10 = 19,64 m2, zhotovené v roku 2002 j je to jednoduchá jednopodlažná stavba. Je to dreváreň, pôvodne ako zariadenie staveniska za domom je samostatne stojaca jednoduchá jednopodlažná stavba, dispozične predelená priečkou s dverným otvorom bez dverného krídla, základy sú pod stĺpikmi nosnej drevenej konštrukcie, jednostranne obitej doskami, krov je jednoduchý pultový, krytinu tvorí profilovaný plech, podlaha je z rastlého terénu, dvere z dvora sú drevené zvlakové, údržba je čiastočne zanedbaná. V čase obhliadky časť stavby slúžila ako sklad a priestory pre chov domácich zvierat.

3. Plot od ulice na parc. 171/22 v dĺžke 20,50 bm. Jedná sa o plot od ulice zo SZ strany, betónový základ okolo stĺpikov, bez podmurovky, má výplň z oceľových profilov v rámoch medzi zabetónovanými oceľovými stĺpikmi, jeho súčasťou je bránka a dvojkrídlová brána z oceľových profilov.

4. Studňa na parc. 34/12.  Je to vŕtaná studňa vo dvore vedľa domu o priemere 200 mm a predpokladanej hĺbky 8,00 m, zriadená bola v r. 2012, s elektrickým čerpadlom, slúži svojmu účelu.

5. Prípojka vody na parc. 34/12. Prípojka vody zo studne do prístavby za domom, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 8,00 bm, z materiálu PE o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu, predpoklad zriadenia v r. 2005,

6. Domáca vodáreň – Darling, predpoklad zriadenia v r. 2005,

7. Prípojka kanalizácie na parc. 34/12. Prípojka kanalizácie z domu do žumpy pred domom, je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm, predpoklad zriadenia v r.2005, trasa neidentifikovaná v teréne, predpokladaná dĺžka 9,00 m.

8. Žumpa pred domom na parc. 34/12, betónová, predpoklad zriadenia v r. 2005, rozmer

neidentifikované v teréne, predpoklad 12,00 m 3.

9. Prípojka elektro na parc. 34/12

Prípojka elektro NN z elektromernej skrinky pred domom do domu, trasa neidentifikovaná v

teréne, predpokladaná dĺžka 14,00 bm, AYKY 4x10 mm2, predpoklad zriadenia v r. 2005.

 

C. Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Malá Franková, obec: MALÁ FRANKOVÁ, okres: Kežmarok, zapísané na LV  vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok a to:

LV č. 652, parcela registra „C“KN parc. č. 34/16 ,  pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č.34/16 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74m²

LV č. 499, parcela registra „C“KN parc. č. 34/12, druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 1266 m²

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce

                       

Opis stavu predmetu dražby : Rodinný dom bol daný do  užívania 2005, má jedno nadzemné podlažie s čiastočne zanedbanou technickou údržbou a obytné podkrovie s čiastočne nedokončenými konštrukčnými prvkami a zariaďovacími predmetmi, dom je zásobený vodou z vlastnej vŕtanej studne elektrickým čerpadlom cez domácu vodáreň inštalovanú v murovanej prístavbe, splašková kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy, umiestnenej pred domom, elektrická prípojka je podzemná, elektromer je v skrinke umiestnenej na úrovni plota od ulice, je možnosť napojenia na obecný rozvod plynu, plynová prípojka nie je vybudovaná.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk