Najnovšie dražby

Dúbravy, Detva

81 800,00 €
18.10.2022
29.09.2022
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Hurbanova Ves, Senec

150 000,00 €
14.09.2022
09.09.2022
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail